รับผลิต Plant-based Protein
โปรตีนพืช ในรูปแบบผงชงดื่ม

โปรตีนพืช เป็น functional food ที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อ แทน Whey Protein ซึ่งเป็นโปรตีนที่สกัดมาจาก นมวัว.
โปรตีนพืช มีหลากรูปแบบ เช่น Soy Protein, Pea protein, pumpkin protein, rice protein, almond protein
ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในทั้งเรื่อง รสชาติ รสสัมผัส เส้นใยอาหาร กลิ่น และ ปริมาณโปรตีน

ขั้นตอนการผลิตสินค้า โปรตีนพืชรูปแบบผงชงดื่ม

1. กำหนดสูตร/ สารอาหารในสูตร

โดยปกติ โปรตีนพืช จะมี ปริมาณโปรตีนอยู่ที่ 80% ขึ้นไปต่อน้ำหนัก
โดยราคาต่อ กิโลกรัมของ โปรตีนพืช จะมีตั้งแต่ 200-1000 บาท ตามแต่ชนิดของโปรตีน และ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
ราคาต่อ กิโลกรัม ของผลิตภัณฑ์โปรตีนพืช สามารถทำให้ถูกลงได้ ด้วยการเติมแป้ง (การลดต้นทุน) ในขณะเดียวกัน ปริมาณโปรตีน ต่อ น้ำหนักจะก็ลดลงอีกด้วย

2. กำหนด รูปแบบ บรรจุภัณฑ์

รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้กันมาก สำหรับบรรจุ โปรตีนพืช คือ แบบกระปุก และ แบบซอง
แบบกระปุก นั้น จะสามารถทำได้จำนวนน้อย คือ 100 ชิ้น ก็ทำได้ แต่ข้อเสียคือ กระปุกมีราคาต้นทุนแพง อาจจะ ราคา 25-35 บาท/ กระปุกขึ้นอยู่กับขนาด

แบบซอง จะมีราคาต่อชิ้นที่ถูกกว่า แตกต่างกันไป ตามขนาด และ ความหนาของซอง โดยราคาจะอยู่ระหว่าง 3-10 บาท/ ซอง โดยมีขั้นต่ำมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 5000-10000 ซอง ต่อ ครั้งที่ผลิต

ในการผลิตซองนั้น จำเป็นต้องมี แม่พิมพ์ ซึ่งโดยปกติ โรงพิมพ์จะคิดค่าแม่พิมพ์ต่อสี เช่น สีละ 6000 บาท เป็นต้น

ตัวอย่างการคำนวณ
โจทย์: หากเราต้องการผลิต ซองเพื่อบรรจุโปรตีนพืชขนาด 50 กรัม จะใช้งบในการผลิตซองกี่บาท โดยตัว artwork ใช้สีทั้งหมด 4 สี.
1. ค่าแม่พิมพ์ สีละ 6000 บาท จำนวน 4 สี = 6000*4 = 24000 บาท
2. ค่าซอง ซองละ 4 บาท ขั้นต่ำ 10000 ซอง = 40000 บาท
รวม 64000 บาท
*ราคายังไม่รวม vat และ ค่าขนส่ง

3. วางแผนเรื่อง การเคลม(Nutritional Claim) เกี่ยวกับคุณค่าทางอาหาร

การ เคลม เกี่ยวกับ คุณค่าทางอาหารของ โปรตีนพืช จำเป็น ต้องมีหลักฐานรับรองเสมอ (หากไม่มีจะผิดกฏหมาย) ตัวอย่างการเคลมเช่น
– ปริมาณโปรตีน 80%
– น้ำตาลน้อย
– มีเส้นใยอาหาร 5 กรัม
– มี BCAA 4.5 กรัมต่อช้อน

ซึ่งค่าใช้จ่าย ในการจัดทำฉลากโภชนาการ (nutritional labeling) จะอยู่ที่ 30,000 บาท ต่อ รายการ
* รวมตัวอย่างผลิตภัณฑ์จำนวน 14 กิโลกรัม ซึ่งใช้ในการตรวจเเล้ว *