สารบัญ สารสำคัญในอาหารเสริม by ด็อกเตอร์อั้ม

เนื่องจาก สารอาหารที่ใช้ใน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในโลก มีมากมาย หลากหลายชนิด แต่ความยากของเรื่องนี้คือ
การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ สำหรับ ทั้งผู้ประกอบการ นักวิจัยและพัฒนา รวมถึง ประชาชนทั่วไป
นอกจากนั้น สารสำคัญหลายๆ ตัวที่ใช้ได้ในต่างประเทศ ก็ไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย ผมจึงทำการ รวบรวมข้อมูล
ของ สารสำคัญ ที่ถูกใช้ในอาหารเสริม ไว้ ณ ที่แห่งนี้ เผื่อจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้อ่านทั้งหลาย ได้เสริมความรู้ รวมทั้งใช้เป็นเเหล่งอ้างอิง
ทั้งนี้ ความรู้ที่ผมได้เขียนไว้ในเว็บไซด์ ผมจะระบุแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อผู้อ่านที่สนใจ สามารถค้นคว้าต่อได้

ขอบคุณครับ
Dr. Aum

================================================================================
สารสำคัญที่ช่วยการนอนหลับ
– L-theanine
– Melatonin

สารกระตุ้นให้ร่างกาย
– Green tea extract

สารช่วยเร่งการเผาผลาญ
– L-carnitine and its family

 

โปรตีน และ อะมิโน แอซิต
– Whey Protein
– Soy Protein Isolate