มาตรฐาน GMP คืออะไร?

เมื่อพูดถึง GMPย่อมาจาก Good Manufacturing Practice ข้อปฏิบัติ คำแนะนำของหน่วยงานควบคุมเกี่ยวกับการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยา [...]