“สเตียรอยด์” สารมหัศจรรย์ที่ใคร ๆ ก็รู้จัก!

❝ สารที่นำมาใช้ทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง และใช้เป็นยารักษาโรค อย่างเช่น สเตียรอยด์ (Steroid) มีสรรพคุณเหมือนเป็นยาวิเศษ  รักษาโรคหรือภาวะต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย [...]