สารปรอท สารต้องห้ามที่ควรระวัง! มีอันตรายอย่างไร?

เราทุกคนล้วนเคยผ่านการสัมผัสกับสารเคมีมาทั้งนั้น แน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักกับ สารปรอท จัดได้ว่าเป็นสารเคมีประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญของระบบอุตสาหกรรม เพราะปรอทหรือสารประกอบของปรอทเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการใช้กับอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการทำหมวกสักหลาด, ใช้ในการทำอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ [...]