เทฟล่อน คืออะไร? มีอันตรายต่อสุขภาพจริงหรือ?

ทำความรู้จัก "เทฟล่อน" คืออะไร? มีอันตรายต่อสุขภาพจริงหรือ? ในปัจจุบันมีการใช้ภาชนะเคลือบเทฟล่อนกันอย่างแพร่หลาย ทำให้คำว่า "เทฟล่อน (Teflon®)" [...]