มาตรฐาน GMP คืออะไร?

เมื่อพูดถึง GMPย่อมาจาก Good Manufacturing Practice ข้อปฏิบัติ คำแนะนำของหน่วยงานควบคุมเกี่ยวกับการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยา [...]

By |2021-12-13T09:20:51+07:00February 13, 2021|Articles|0 Comments

เรื่องใกล้ตัว อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์ คืออะไร?

อย.คืออะไร? อย. อักษรย่อของ “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration)” เป็นส่วนราชการในระดับกรม ของประเทศไทย [...]

By |2021-12-13T09:05:14+07:00February 11, 2021|Articles|0 Comments
Go to Top